Førstehjælp ved tilskadekomst

Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader.

 

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

 • handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst og småskader
 • yde almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader
 • forebygge chok, herunder føre en beroligende samtale med den tilskadekomne
 • foretage en alarmering via 1-1-2

samt kunne nævne:

 • virkninger og symptomer for mindre knoglebrud, ledskred, forstuvninger, muskelskader,  almen kuldepåvirkning, forfrysninger, mindre forbrændinger, solstik og hedeslag, småskader og chok
 • forskellen på et lukket og et åbent brud samt forskellen på et ledskred og en forstuvning

 

Indhold

 • Almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader
 • Småskader
 • Mindre knoglebrud
 • Ledskred, forstuvninger og muskelskader
 • Støtteforbindinger
 • Armslynge
 • Almen kuldepåvirkning og forfrysninger
 • Varmepåvirkning og mindre forbrændinger
 • Solstik og hedeslag
 • Chok
 • Psykisk førstehjælp
 • Alarmering

 

Tid