Livreddende førstehjælp

Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker.

 

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

 • handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade
 • yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører spærring af luftvejene, nedsat/standset vejrtrækning og/eller shock som følge af ulykker
 • forebygge chok, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne

have forståelse af:

 • den livsvigtige ilttransport
 • virkninger og symptomer på hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken, forbrændinger, forgiftninger, ætsninger og el-ulykker samt chok

 

Indhold

 • Forhold ved større ulykker
 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Livreddende førstehjælp–ABC og den livsvigtige ilttransport
 • Alarmering
 • Chok
 • Psykisk førstehjælp
 • Blødninger
 • Hovedlæsioner
 • Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken
 • Forbrændinger
 • Forgiftninger og ætsninger
 • El-ulykker

 

Tid